Trang chủ > Sản phẩm > Thiết bị điện > Công tắc - ổ cắm AC - SLIMAX

Công tắc - ổ cắm AC - SLIMAX

MẶT 1 LỖ AS1

20.000 

Ổ CẮM MÁY CẠO RÂU AS727

1.080.000 

Ổ CẮM ĐƠN 3 CHẤU + 2 LỖ ASU32

92.000 

Ổ CẮM ĐƠN 3 CHẤU + 1 LỖ ASU31

92.000 

Ổ CẮM ĐÔI 3 CHẤU AS2U3

92.000 

Ổ CẮM ĐƠN 3 CHẤU ASU3

68.000 

Ổ CẮM ĐÔI 2 CHẤU + 2 LỖ AS2U2

76.000 

Ổ CẮM ĐÔI 2 CHẤU + 1 LỖ AS2U1

76.000 

Ô CẮM ĐƠN 2 CHẤU + 2 LỖ ASU2

68.000 

Ổ CẮM ĐƠN 2 CHẤU + 1 LỖ ASU1

60.000 

Ổ CẮM BA 2 CHẤU AS3U

92.000