Trang chủ > Sản phẩm > Thiết bị điện > Công tắc - ổ cắm Comet

Công tắc - ổ cắm Comet

Ổ CẮM ĐÔI 3 CHẤU CS12U3

40.800 

Ổ CẮM ĐƠN 3 CHẤU CS1U3

26.400 

Ổ CẮM ĐƠN 2 CHẤU + 2 LỖ CS1U2

21.600 

Ổ CẮM ĐƠN 2 CHẤU + 1 LỖ CS1U1

21.600 

Ổ CẮM BA 2 CHẤU CS13U

35.200 

Ổ CẮM ĐÔI 2 CHẤU CS12U

28.800 

Ổ CẮM ĐƠN 2 CHẤU CS1U

18.400 

MẶT CB ĐEN CS11/HA

10.400 

LỖ MCB/2 cực CS12/M

10.400 

LỖ MCB/1 CỰC CS11/M

12.800 

MẶT 6 LỖ CS16

12.800